Arquivo do blog

Informaciós estóricas tocantes ós Celtas (Galizia céltiga)

De que parte viñeron os Celtas? Pasou o tempo en que se creía n-orixe asiática dos indoeuropeus. A hipótese de Pictet, no seu Origines inddoeurepeus, qu’os faguía vir da Asia Central, da meseta do Pamir ou do Turán, ou d’onde’o Hindukush, está rectuficada por compreto. Viuse qu’hai máis pobos aryas na Europa qu’en Asia, y-agás d’esto, condiciós especiais de clima que compren pr’a formación d’unha raza loira, efeito do linfatismo, din os antropólogos que se non dan nas estpas trascaspianas. Tiña que ser nun médeo húmedo, escuro, con brétema case constante. Por esto, por razós xeolóxicas y-estóricas, suponse hoxe que os indoeuropeus proceden das bandas do mar Báltico, d’unha terra hoxe solagada pol-as augas, a rexión chamada de Latham, en lembranza d’iste gran investigador dos orixes aryas (6). Os celtas son pol-o tanto de orixe europeia.

Vicente Risco

Advertisements
Etiquetado con: , , ,
Publicado en Galizia Cétiga, Nós, Vicente Risco