Arquivo do blog

Concrusiós aprobadas en Santiago

Só ha ter resolución cando sexamos donos d’unha persoalidade propia basada no trunfo d’unha propia cultura, que nos independice das culturas alleas, xa que contamos c’unha tradición, c’unha raza e c’unha terra de características especiaes, diferenciada das mais do mundo, na qu’a lingoa é o froito natural por escelenza. Entramentras non cheguemos a ese xeito de suprema libertade, no que nós dispoñamos dos nosos destinos, con arregro ás nosas comenencias, nún libre desenrolo de todal-as nosas posibilidades raciaes, capaces de crearen unha civilización atlántica, o nazonalismo galego non terá abranguido o seu fin nobre, grorioso e santo, beneficioso pr’a Humanidade.

Advertisements
Etiquetado con: , , , ,
Publicado en Irmandades da Fala, Teoría do nacionalismo galego, Vicente Risco

O programa de Lugo

Os persoeiros das Irmandades da Fala, axuntados en Lugo os días 17 e 18 do mes de San Martiño de 1918, aprobaron as siguentes concrusiós…

Etiquetado con: , , , ,
Publicado en Irmandades da Fala, Teoría do nacionalismo galego, Vicente Risco